441.1

1. part Disposiziuns generalas

2. part Linguas uffizialas da la Confederaziun

3. part Promoziun da la chapientscha e dal barat tranter las...

4. part Sustegn dals chantuns plurilings

5. part Mantegniment e promoziun da la lingua e cultura ruma...

6. part Execuziun ed evaluaziun

7. part Disposiziuns finalas

Agiunta