836.2

Chapitel 1 Applitgabladad da la LPGA

Chapitel 2 Disposiziuns generalas

Chapitel 3 Urdens da supplements da famiglia

Chapitel 3a Register davart ils supplements da famiglia

Chapitel 3b Agids finanzials ad organisaziuns da famiglias

Chapitel 4 Giurisdicziun e disposiziuns penalas

Chapitel 5 Relaziun cun il dretg europeic

Chapitel 6 Disposiziuns finalas

Agiunta