810.31

1. part Disposiziuns generalas

2. part Producziun da cellas embrionalas da basa or d’embrio...

3. part Utilisaziun da cellas embrionalas da basa

4. part Execuziun

5. part Disposiziuns penalas

6. part Disposiziuns finalas