923.01

1. secziun Protecziun ed utilisaziun dals peschs e dals giom...

2. secziun Permissiun per importar ed introducir peschs e gi...

2a. secziun Cumbat cunter peschs e giombers esters al lieu

2b. secziun Mesiras per proteger ils spazis da viver d’impla...

3. secziun Procuraziun da la basa e promoziun

4. secziun Auas internaziunalas

4a. secziun Execuziun

5. secziun Disposiziuns finalas

Agiunta 1

Agiunta 2

Agiunta 3

Agiunta 4