0.631.256.913.61

Chapitre I Trafic de frontière

Chapitre II Trafic de transit

Chapitre III Dispositions communes

Annexe I* (ad art. 1, 2e

Annexe II (ad art. 12, 3e al.)

Annexe III   (ad. art. 16, 2e al.)