Lètg per tuts

Ils 26 da settember 2021 vegn la populaziun a votar davart la Lètg per tuts.

Curtamain

Oz na pon duas dunnas u dus umens betg maridar en Svizra. Ellas ed els han sulettamain la pussaivladad da laschar registrar lur partenadi. Ils partenadis registrads han bain survegnì ils ultims onns en tscherts puncts ils medems dretgs sco la lètg. I dat dentant anc adina differenzas, en spezial enconnex cun la natiralisaziun, cun l’adopziun d’uffants sco ercun l’access a la medischina da reproducziun. Il Cussegl federal ed il parlament vulan eliminar questas inegualitads ed avrirla lètg per tut ils pèrs. Cunter quai è vegnì fatg in referendum: Er en l’avegnir duain dastgar maridar mo in um ed ina dunna.

Cun la lescha midada pon er pèrs da la medema schlattaina maridar civil. Els na survegnan pia betg mo il medem dretg instituziunal, mabain er il medem status giuridic sco auters pèrs maridads. Il consort ester d’in um svizzer sco er la consorta estra d’ina dunna svizra pon uschia profitar d’ina natiralisaziun facilitada. Pèrs da la medema schlattaina pon ultra da quai adoptar ensemen in uffant. Plinavant survegnan pèrs da dunnas maridads access a la donaziun da sperma ch’è reglada per lescha. Partenadis registrads pon vegnir transfurmads en ina lètg, dentant betg pli vegnir registrads da nov.

Dumonda da votaziun:

Vulais Vus acceptar la midada dals18 da december 2020 dal Cudesch civilsvizzer (Lètg per tuts)?

Recumandaziun dal Cussegl federal e dal parlament

Il Cussegl federal ed il parlament vulan avrir la lètg perpèrs da la medema schlattaina. Uschia duai vegnir eliminà il tractament inegual dad oz. Tut ils pèrs duain avair ils medems dretgs e las medemas obligaziuns, sch’els maridan. Il project tegna quint d’in basegn da blers umans.

Recumandaziun dals comités da referendum

Ils comités da referendum vulan proteger la lètg sco ina colliaziun tranter dunna ed um. Quai, perquai che uffants pon nascher en moda natirala mo or da questa colliaziun. La nova lescha chaschunia ina mancanza dal bab. Il bainstar da l’uffant vegnia emblidà. Ultra da quai cuntrafetschia la lescha a la Constituziun federala.

Ultima midada 27.07.2021

Tar il cumenzament da la pagina

L’app da votaziun da la Confederaziun e dals chantuns: 

https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/documentaziun/votaziuns/20210926/letg-per-tuts.html