Iniziativa dal pievel «Gea al scumond da cuvrir la fatscha»

Ils 7 da mars 2021 vegn la populaziun a votar davart l'iniziativa dal pievel «Gea al scumond da cuvrirla fatscha».

Curtamain

Dapi plirs onns vegni discutà en Svizra davart in scumondda cuvrir la fatscha. Il Cussegl federal ed il parlament federal èn adina s’exprimids cunter in scumond naziunal. Sin plaun chantunal han ils chantuns Sogn Gagl e Tessin introducì in scumond da cuvrir la fatscha. Auters chantuns èn sa decidids cunter quai. En numerus chantuns vala il scumond da cuvrir la fatscha per demonstraziuns.   

L’iniziativa dal pievel «Gea al scumond da cuvrir la fatscha» pretenda che nagin na dastga cuvrir sia fatscha en Svizra. Questaprescripziun valess en tut ils lieus ch’èn accessibels publicamain: per exempel sin via, tar posts da servetsch, en il traffic public, en stadions da ballape, en ustarias, en negozis u en il liber. Excepziuns fissan pussaivlas mo en baselgias u en auters lieus sacrals sco er per motivs da la segirezza, da la sanadad, da las cundiziuns climaticas e da las isanzas localas. Ulteriuras excepziuns, per exempel per turistas che cuvran lur fatscha, fissan exclusas.

Per il Cussegl federal ed il parlament va l’iniziativa memia lunsch. Els fan ina cuntraproposta indirecta a l’inizia tiva. Quella pretenda che persunas stoppian mussar lur fatscha a las autoritads, sche quai è necessari per l’identificaziun. La cuntrapro-posta prevesa plinavant mesiras per rinforzar ils dretgs da las dunnas. Ella po entrar en vigur mo, sche l’inizia tiva vegn refusada.

 

Dumonda da votaziun:

Vulais Vus acceptar l’iniziativa dal pievel «Gea al scumond da cuvrir la fatscha»?

Recumandaziun dal Cussegl federal e dal parlament

Il Cussegl federal ed il parlament refusan l’iniziativa. Cuvrirla fatscha è in fenomen marginal. In scumond sin plaun naziunal restrenscha ils dretgs dals chantuns, fa donn al turissem ena gida betg las dunnas pertutgadas. La cuntraproposta serra sistematicamain ina largia: Per s’identifitgar sto vegnir mussada la fatscha.

Recumandaziun dal comité d’iniziativa

Per il comité exprima il cuvrir la fatscha en il spazi publicla suppressiun da la dunna; cuvrir la fatscha cuntrafetschiaa la convivenza liberala. Perquai stoppia vegnir introducì inscumond da cuvrir la fatscha. L’iniziativa sa drizzia er cunter il cuvrir la fatscha per motivs criminals e destructivs.

Ultima midada 22.02.2021

Tar il cumenzament da la pagina

L’app da votaziun da la Confederaziun e dals chantuns: 

https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/documentaziun/votaziuns/20210307/iniziativa-dal-pievel-gea-al-scumond-da-cuvrir-la-fatscha.html