Il Cussegl federal sto pudair vegnir cuntanschì er durant las vacanzas.

Las commembras ed ils commembers da la regenza ston esser cuntanschibels da tut temp. La lescha oblighescha il Cussegl federal da prender tut las mesiras per garantir da tut temp l'activitad guvernativa.  

Ils 20 da fanadur 1979 ha il cusseglier federal Pierre Aubert fatg vacanzas – ensemen cun sia dunna Anne-Lise – sin il campadi "Al Sole" a Meride, chantun Tessin. Ma el ha tuttina stuì esser cuntanschibel da tut temp. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str)

La stad, cur che las vacanzas da scola cumenzan e cur che la gronda part dals umans sa prestan in pèr emnas da recreaziun, cumenza per il Cussegl federal il temp senza sesidas. El dura per regla fin mez avust. En questas 5 fin 6 emnas na datti naginas sesidas ordinarias dal Cussegl federal.

Crisas u catastrofas poi dar adina

Crisas politicas, eveniments da la natira ed incidents tecnics na prendan però nagin resguard dal chalender da la regenza. Natiralmain sto il Cussegl federal pudair reagir svelt sin tals eveniments er durant il temp senza sesidas – sco er tranter Nadal e Bumaun – per observar ils interess da la Svizra.

La cuntanschibladad è garantida

Las commembras ed ils commembers dal Cussegl federal ston perquai esser cuntanschibels da tut temp, en Svizra sco er a l'exteriur, durant las fins d'emna ed ils firads. Uschia pon ellas ed els vegnir infurmads cuntinuadamain e sa radunar ad ina sesida extraordinaria, sch'ina decisiun sto vegnir prendida a curta vista.

Ina tala sesida na sto betg avair lieu sin mort e fin en la stanza da sesidas dal Cussegl federal en la Chasa federala vest. Las tractativas pon vegnir fatgas en in auter lieu, en scrit u er per telefon. Per preparar la sesida survegn la presidenta u il president da la Confederaziun sustegn da la Chanzlia federala – sco che quai è er il cas tar las sesidas planisadas

Procedura da circulaziun

Mintgatant datti er fatschentas ch'il Cussegl federal sto deliberar urgentamain tranter duas sesidas ordinarias. Alura vegn organisada ina procedura da circulaziun.

Sesidas extraordinarias en raras

Sesidas extraordinarias en furma da conferenzas per telefon en raras. In pau pli frequentas èn decisiuns che vegnan prendidas en ina procedura da circulaziun. L'onn 2014 è quella procedura vegnida applitgada trais giadas, duas da quellas durant il temp senza sesidas.

Basas giuridicas

La procedura e l'organisaziun dal Cussegl federal èn regladas en la Lescha davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA) ed en l'ordinaziun correspundenta (OORA).

L'art. 16 LORA fixescha ch'il Cussegl federal sa raduna uschè savens sco che las fatschentas pretendan. Mintga commembra u commember dal Cussegl federal po pretender da tut temp da far ina tractativa. En cas urgents po la presidenta u il president da la Confederaziun divergiar da la procedura ordinaria da convocaziun e da tractativa.

Sche las circumstanzas pretendan quai e sch'i na stat a disposiziun nagin temp per far ina sesida, po il Cussegl federal er debattar davart singulas fatschentas en scrit u cun auters meds (art. 1 al. 4 OORA). Quests conclus han il medem status sco quels prendids en las sesidas

Ultima midada 28.10.2015

Tar il cumenzament da la pagina

https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/cussegl-federal/incumbensas/decider/decider-durant-temp-senza-sesidas.html