Las incumbensas

Guvernar

Guvernar

L'incumbensa la pli impurtanta dal Cussegl federal è il reger. El giuditgescha cuntinuadamain la situaziun, fixescha las finamiras ed il meds finanzials da l'agir statal, maina la realisaziun e represchenta la Confederaziun vers anen ed anora.

Manar

Manar

Las cusseglieras federalas ed ils cussegliers federals han ina funcziun dubla. Ellas ed els èn commembers da la regenza ed èn uschia – sco collegi – responsa-bels cuminaivlamain per l'activitad guvernativa.

Decider

Decider

Manar vul dir decider. Onn per onn tracta il Cussegl federal circa 2'500 fatschentas. Per gronda part sa tracti dad infurmaziuns e da projects per mauns dal parlament. Decidì vegni a chaschun da las sesidas dal Cussegl federal.

Planisaziun e controlling

Planisaziun e controlling

La planisaziun strategica e la valitaziun da la situaziun han ina gronda impurtanza per il Cussegl federal. El controllescha er, sche las incumbensas èn vegnidas ademplidas e sche las finamiras èn vegnidas cuntanschidas.

Infurmar

Infurmar

La publicitad è exclusa da las sesidas dal Cussegl federal. Ma suenter mintga sesida infurmescha il Cussegl federal detagliadamain davart sias decisiuns.


Lage beurteilen

Quanta paja survegn il Cussegl federal?

Salari, pensiun, vehichels da lavur, viadis e.u.v. Qua vegnis Vus a savair dapli davart ils dretgs e las obligaziuns da cusseglieras e cussegliers federals en uffizi ed en pensiun.

Ultima midada 29.01.2024

Tar il cumenzament da la pagina