Tgi fa part da la regenza svizra?

Tgi fa part da la regenza svizra?

Set scheffas e schefs dals departaments furman il Cussegl federal. Las decisiuns vegnan prendidas cuminaivlamain. La chanceliera federala sustegna la regenza.

Elecziun dal Cussegl federal

Il Cussegl federal vegn elegì da l'Assamblea federala (parlament). L'elecziun ha lieu mintga 4 onns il december.
Co lavura la regenza svizra?

Co lavura la regenza svizra?

Il Cussegl federal dirigia la Svizra, maina l'administraziun, propona leschas ed exequescha quellas. El sa raduna mintga emna ed infurmescha davart sias decisiuns.
Tgi ha regì dapi l'onn 1848?

Tgi ha regì dapi l'onn 1848?

Tut ils nums da las passa 100 cusseglieras federalas e cussegliers federals. Lur appartegnientscha a las partidas, als chantuns ed a las linguas illustreschan l'istorgia da la concordanza.
Maletgs e pleds dal Cussegl federal

Maletgs e pleds dal Cussegl federal

Archiv da las fotografias uffizialas dal Cussegl federal; il viadi annual tradiziunal; las sesidas "extra muros".
Nua lavura la regenza?

Nua lavura la regenza?

Il Cussegl federal tira sias decisiuns durant sias sesidas emnilas che han lieu en la sala da sesidas dal Cussegl federal.
https://www.admin.ch/content/gov/rm/pagina-iniziala/cussegl-federal.html