Full-text search


Home Content Area

Home Navigator

End NavigatorFederal Chancellors

 
  Name
Born on Pfeile zum Sortieren der Inhalte
Party Canton Place of origin
Election
Resignation Deceased
Picutre of Federal Chancellor Casanova, Corina Casanova, Corina 04.01.1956 CVP GR Ilanz 12.12.2007    
  Huber-Hotz, Annemarie 16.08.1948 FDP ZG Baar 15.12.1999 31.12.2007  
  Couchepin, François 19.01.1935 FDP VS Martigny 12.06.1991 31.12.1999  
  Buser, Walter 14.04.1926 SPS BL Bättwil und Lausen 11.06.1981 30.06.1991  
  Huber, Karl 18.10.1915 CVP SG Häggenschwil 14.12.1967 30.06.1981 16.09.2002
  Oser, Charles 17.02.1902 FDP BS Basel 13.12.1951 31.12.1967 29.03.1994
  Leimgruber, Oskar 05.07.1886   AG Freiburg und Herznach 15.12.1943 10.11.1951 19.06.1976
Picutre of Federal Chancellor Bovet, George Bovet, George 27.11.1874 FDP NE Fleurier 22.03.1934 31.12.1943 20.05.1946
  Kaeslin, Robert 14.11.1871 FDP AG Beckenried und Aarau 26.03.1925 31.03.1934 03.07.1934
  Steiger, Adolf 25.07.1859 FDP BE Bern 11.12.1918 01.03.1925 01.03.1925
  Schatzmann, Hans 24.01.1848 FDP AG Windisch 16.12.1909 31.12.1918 11.07.1923
  Ringier, Gottlieb 08.12.1837 FDP AG Zofingen 14.12.1881 31.12.1909 08.01.1929
  Schiess, Johann Ulrich 17.02.1813 FDP AR Herisau 16.12.1848 31.12.1881 06.07.1883

End Content Areahttp://www.admin.ch/br/dokumentation/bundeskanzler/index.html?lang=en